وبگاه شخصی افشين سلطاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: افشين
نام خانوادگي: سلطاني
دانشكده: تولید گیاهی
گروه آموزشي: زراعت
رتبه علمی: استاد
پست الكترونيك: afshin.soltani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 57243
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان